Stedenbouwkundig plan voor Tuinen van Huissen

College stelt stedenbouwkundig plan vast voor ontwikkeling eerste fase Driegaarden Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard heeft het stedenbouwkundig plan voor de ontwikkeling van de eerste fase van Driegaarden vastgesteld. Onder de naam ‘Tuinen van Huissen’ beoogt de planlocatie – grenzend aan de Muntstraat, Bredestraat, Laakse Eind en Laaksevoetpad – te voorzien in de herlocatie van de momenteel aan de Gochsestraat gevestigde supermarkt en de realisatie van woningbouw.

VanWonen, Eigenheid Vastgoed en Zaat Vastgoed Makelaardij zijn als initiatiefnemers van het plan verheugd met het gegeven groene licht. Samen met de Gemeente Lingewaard wordt nu ingezet op het verder uitwerken van de plannen. Op hoofdlijnen worden woningbouwprogramma en de invulling van stedenbouw, beeldkwaliteit en duurzaamheid verder vormgegeven.

Deel deze pagina: